skolens historie

Udskriv

Busses skole er oprettet af fru Kirsten Busse den 10. oktober 1917 i en tre-værelses lejlighed i Hellerup, hvor hun gav
lektiehjælp for 50 øre i timen. Børnene, som før havde haft det svært i skolen, fik deres selvtillid tilbage og blev glade for at
gå i skole efter hjælpen fra fru Busse.

Flere forældre henvendte sig til fru Busse, og på deres opfordring oprettede hun Fru K. Busses Privatskole. Efter
nogle år med skiftende lokaleforhold fik skolen i 1929 fast adresse på Strandparksvej 15 i Hellerup.
Fru Busse var leder af skolen frem til 1948, hvor hun i en alder af 75 overlod ledelsen til hendes datter medbestyrerinde Inger Lund.

Skolen har fra 1969 været en selvejende institution og har siden 1976 haft til huse i bygninger på Mosebuen i Vangede.
Busses Skole ledes i dag af Bjarne Højlund.

Fra starten har der været lagt vægt på børnenes trivsel og skolens motto 'Et godt sted at lære - et godt sted at være'
afspejles godt i Kirsten Busses citat fra 1932:

'Et Barn skal føle sig tryg og glad for at kunne trives. Hvis Barnet ikke trives i Skolen, maa Hjemmet straks meddele
Skolen det. Saa er der enten noget i Vejen med Skolens Forhold til Barnet eller med Barnets Forhold til Skolen. Ofte er
det, der for Barnet er en stor Hindring, kun en bagatel, som let kan rettes.

busses historie - skridt for skridt

1917: Kirsten Busse, født den 24. maj 1873, enke efter læge Rudolf Busse, opretter den 10. oktober Fru K. Busses
Privatskole.
Skolen holder til på Strandparksvej 2, 2. sal i en 3-værelses lejlighed.

1922: Skolen flytter til Hellerupvej i en villa med have.

1923: Skolen lejer sig ind i en villa på Lille Strandvej 1.

1926: Skolen opnår statstilskud.

1929: Skolen får sit eget hjem i villaen på Strandparksvej 15.

1931: Skolen opnår kommunalt tilskud.

1932: Der afholdes første gang lejrskole på "Storedam".

1937: Skolens 20-års fødselsdag. Fru K. Busses Privatskoles Venner oprettes.

1940-45: Besættelsestiden i Danmark. Den mørke tid præger skolen.

1944: Første 'Lagkagegilde' for udgående elever.

1945: Skolen er lukket fra 2. maj på grund af optræk til uroligheder og åbner igen den 14. maj i et frit land.
Ordblindeundervisningen starter.

1947: Der indføres gratis tandpleje for skolens elever.

1948: Fru Busses 75-års fødselsdag den 24. maj. Efter morgensang serveres morgenkaffe for 150 gamle elever og
forældre (sukker til eget forbrug måtte medbringes). Kirsten Busse overgiver skolens ledelse til Inger Lund.

1949: Skolens hjælp til børnehjemmet Gertrud Rasks Minde i Lichtenau på Grønland starter.
Gennem 17 år indsamles hvert år tøj og penge.

1953: Kirsten Busse tildeles Den kongelige belønningsmedalje af 1. klasse med Krone.

1954: Skolelægeordningen indføres.

1960: Den 16. januar dør Kirsten Busse, skolens stifter og leder gennem 31 år.

1967: Skolens 50-års fødselsdag fejres den 10. oktober.
Stor fest for forældre, nuværende og gamle elever og lærere på Gammel Hellerup Gymnasium.

1969: Skolen bliver en selvejende institution med navnet "Busses Skole" og forældrevalgt bestyrelse.

1969: Inger Lund slutter. Som ny leder bliver Olga Arendrup.

1971: Børnehaveklasse oprettes.

1975: Skolen får af Gentofte Kommune stillet en grund på Vangedevej til rådighed.
En ny skole tegnes af professor K.P. Harboe og opføres af Højgaard & Schultz A/S. Rejsegilde den 29. august.
1975: Olga Arendrup slutter og bliver afløst af Arne Madsen.

1976: Den nye skolebygning står færdig, og skolen flytter ind den 1. marts.
Den nye bygning indvies den 29. april.

1979: Gymnastiksalen bygges.

1982: Indskolingsordningen indføres.
Fritidsordningen for bh. - 2. klasse bliver til Busses Skoles Legestue, en selvejende institution,
der modtager tilskud fra Gentofte Kommune. Første nummer af Busse-avisen udkommer.

1986: Fritidsordningen Bussen for 3. - 6. klasse oprettes.

1992: Skolen fejrer 75-års fødselsdag.

1997: Arne Madsen stopper som skoleleder, Bjarne Højlund tiltræder som ny leder af skolen den 1. april.

1997: Skolen fejrer 80 års fødselsdag.

1998: Skolen bliver dobbeltsporet fra 8. klasse.

2001: Første skoleår omdøbes til begynderklasse.

2002: Ny 1. sal på østfløjen tegnet af arkitekt Kim Rasmussen tages i brug.

2007: Nyt naturfags- og sløjdlokale tegnet af arkitekt Kim Rasmussen tages i brug.

2007: Skolen fejrer 90 års fødselsdag.

2008: Ny nordfacade ud til Mosebuen.

2009: Renovering af klasselokaler i nordfløj.

2009: Skolen bliver dobbeltsporet fra 7. klasse.

2012: Skolen iværksætter stort IT projekt for alle elever fra 3. klasse.
 
 

2013: Skolens østfløj, fritidordning og fysik renoveres.
 
2014: Der indføres engelsk fra 1. klasse, tysk og fransk fra 6. klasse. Lektiecafé udvides så den findes på alle klassetrin. Lektiecafé er frivillig for de elever der ønsker at deltage.
 
 

 


SKOLEPORTEN © Skolesoft og UNIC 2001-08 Til forsiden Til SkoleIntras hjemmeside - åbner i nyt vindue Support